PT TRAKTOR KARYA NUSA      021-82420347   Hotline : 08128163815

Katagori Hydraulic Breaker :

Soosan Breaker

Category : Hydraulic Breaker

PT TRAKTOR KARYA NUSA Partner Solution, Jual Soosan Breaker, Service Soosan Breaker, Maintenance Contract Soosan Breaker, Rental Soosan Breaker, Parts Soosan Breaker, Overhaul Soosan Breaker

Guzzilla Crusher

Category : Hydraulic Breaker

PT TRAKTOR KARYA NUSA Partner Solution Jual Guzzilla Crusher, Service Guzzilla Crusher, Maintenance Contract Guzzilla Crusher, Rental Guzzilla Crusher, Parts Guzzilla Crusher, Overhaul Guzzilla Crusher

Guzzilla Breaker

Category : Hydraulic Breaker

PT TRAKTOR KARYA NUSA Partner Solution, Sales Guzzilla Breaker, Service Guzzilla Breaker, Maintenance Contract Guzzilla Breaker, Rental Guzzilla Breaker, Parts Guzzilla Breaker, Overhaul Guzzilla Breaker

Sangdo Breaker

Category : Hydraulic Breaker

PT TRAKTOR KARYA NUSA Partner Solution, Jual Sangdo Breaker, Service Sangdo Breaker, Maintenance Contract Sangdo Breaker, Rental Sangdo Breaker, Parts Sangdo Breaker, Overhaul Sangdo Breaker